Lähetin tiedoston YFull käsittelyyn ja sain heti tiedon, että oletettu haploryhmä on R-YP1147. Tässä ryhmässä on tällä hetkellä kaksi henkilöä  itse mukaan lukien. Odottelen tarkempia tietoja.

1.1. 2018

BigY ja FamilyFinder

Sain tehhtyä kuluneen syksyn aikana FtDNA:n BigY-testin. Tuloksia odottelin yli 2,5 kuukautta ja sain tulokset vähän ennen joulua.
Olen kuulunut R1a:n CTS1211-alaryhmään ja tulokseksi sain ko. ryhmään kuuluvan R-YP1145 ryhmän. Pieni ryhmä, pääasiassa karjalais-ja pohjanmaalaistaustaisia henkilöitä.
Tehkää hyvät ihmiset testejä, niin saatte tietää lisää muutakin kuin arkistotietoa.- Teetin myös FamilyFinderin ja sain siitä myös tulokset joulun alla.  Mielinkiintoista tietoa, mutta siinäkin voisi ihmiset laittaa ainakin vanhimmat tunnetut esivanhemmat tai asuinalueita, jos tietää.- Jos ei tiedä, niin siitä vaan selvittämään. Hauskaa hommaa, vaikka aikaa viekin.

14.12.2016

R1a

R1a  syntyi siten, että yhdessä R1-miehessä tapahtui mutaatio M420. R1-miehet olivat syntyneet ns. M173-muutaation kautta. Lähellä R1a-miehiä ovat R1b-miehet, sillä heillä on sama M173 mutaatio kuin  R1a-miehillä. Underhill (2009) sijoittaa mahdolliset R1:n, R1a: ja R1b:n syntyalueet lähelle Kaukasusta, Turkkia ja Irania. Jossakin näiden alueiden lähellä ovat tapahtuneet ko. mutaatiot

Näiden haploryhmien nimitykset ovat muuttuneet vuosien kuluessa. Esimerkiksi vuonna 2002 YCC (Y-Chromosome Consortium) erotteli silloisten  tietojen mukaan R1a:n SRY 1532.2 mutaation mukaan, mutta vuonna 2009 löydettiin M420 ja määrittely muuttui hieman ns. “sukupuussa” (Underhill 2009). Löydön seurauksena  R-SRY 1532.2 :n avulla määritetään R1a1-haploryhmä.

R1a1

R1a-haploryhmän suurin haara muodostuu R1a1:stä ja sen alaryhmistä (Underhill 2009). Alhaalla on kuva näistä haaroista, joita Underhill määritteli vuonna 2009.

Alaryhmän tutkiminen tapahtuu tekemällä ns. SNP-testejä. Näissä testeissä tutkitaan tietyllä kohtaa y-geeniä tapahtunutta merkin muutosta.  SNP-merkkigeenit perustuvat yksittäisen emäksen vaihtumiseen toiseksi dna- ketjussa. Lyhennys tulee sanoista  Single  Nucleotide  Polymorphism eli yhden nukleotidin (=emäs) monimuotoisuus.

Olen tutkinut mihin alahaploryhmään kuulun ja olen tehnyt SNP-testejä seuraavasti: M434 (-),M417 (+) ja Z284 (-)

Nämä tulokset osioittavat, että en ole ainakaan perimältäni ns. skandinaavista isä-linjaa. Toisaalta en voi sanoa vielä täydellä varmuudella, etten kuulu  tähän alaryhmään.

Teetin juuri Z280-testin ja se varmisti ko. asian. Tulos oli Z280 (+) ja se vie “tietäni”  hieman toiselle polulle. En voi kuitenkaan tässä vaiheessa sanoa, mihin alaryhmään R1a1a1:ssä kuulun. – Maantieteellisesti  lähtöalue on jossakin nykyisen Puolan ja Saksan alueella. (Katso  R1a1a and subclades-kuvaa.)

 

09.05.2014

Uusin tieto haploryhmästäni on seuraava: R-CTS1211 

07.09.2015

Lisätietoja saan vain teettämällä ns. BIG-Y-testin,jonka hinta onvielä turhan korkea.

CTS3607 on minun kohdalla positiivinen.

Teetin testin L784 ja se on minun kohdallani negatiivinen.

Copyright  (c) Yrjö Autere  2016

14.12.2016

Yleistä

Teettämällä DNA-tutkimuksen jossakin laboratoriossa saa tietoja omasta isältä peritystä Y-kromosomistaan tai äidiltä peritystä mitokondrio -dna:sta. Tällaisia tutkimuksia tekevät esimerkiksi Family Tree DNA tai National Geographic Societyn Genographic Project. Hinnat vaihtelevat dollarin kurssin mukaisesti. Tutkimuksen teko on helppoa:otat ohjeiden mukaan posken sisäpinnasta hankaamalla näytteen ja lähetät sen johonkin em. laboratorioon. Haploryhmästä riippuen saat vastauksen muutaman kuukauden kuluessa. Itselläni kesti omasta y-geenistäni tietojen saaminen n. 6 kuukautta.(Käytän y-kromosomista jatkossa vain nimeä y-geeni.) Näiden tutkimustulosten kautta saat tietoja vain omien esi-isien ja -äitien liikkeistä maailmalla vuosituhansien aikana. Ne eivät kerro perimästäsi mitään, esimerkiksi siitä minkä näköisiä olette, lihavia vai laihoja, pitkiä vai pätkiä tai tumma- tai vaaleaihoisia. Sen voin sanoa, että on mielenkiintoista löytää “geenisukulaisia” eri puolilta maailmaa.

Y-geenistä

Y-geeni (isälinja) periytyy muuttumattomana isältä pojalle ja mutaatioiden seurauksena syntyy erilaisia haploryhmiä. Y-geenissä tapahtuu mutaatioita kuitenkin hyvin harvoin. Haploryhmä on se osa ihmisen perimästä eli DNA:sta, joka periytyy joko ainoastaan isältä tai ainoastaan äidiltä. Se määritetään edellisessä tapauksessa Y-kromosomista, jälkimmäisessä mitokondrio-DNA:sta (mtDNA). Haploryhmää kutsutaan monesti myös klaaniksi. Y-geenin haploryhmiä on 18 : A, B, C ,D , E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q ja R. Ryhmät A ja B esiintyvät Afrikassa. Ryhmissä on vielä alaryhmiä.

R1a-haploryhmä

Tähän haploryhmään kuuluvilla miehillä on Y-geenissä mutaatio tapahtunut tietyssä kohdassa. Mutaatio on mahdollisesti tapahtunut noin 18000 vuotta  sitten mahdollisesti Etelä-Aasiassa, Keski-Aasiassa, Lähi-Idässä tai Itä-Euroopassa. Alueet on päätelty nykyihmisten asuinalueiden pohjalta. Tiheimmät tämän ryhmän asuinkeskittymät on Itä-Euroopassa, Skandinaviassa, Keski-Aasiassa, Siperiassa ja Etelä-Aasiassa. Alakuvassa on R1a-haploryhmän levinneisyyskartta.

R1a-haploryhmän leveinneisyys

Julkaistu 13.7.2013 ja korjattu 14.12.2016

Copyright (c) Yrjö Autere 2016

14.12.2016

Y-DNA ryhmien alueet Euroopassa

Esimerkiksi R1a1a1 -henkilöt joiden Y-dna:ssa  on positiivinen mutaatio kohdassa   + Z280 (SNP)  esi-isen asuinalueita on ollut  nykyisen Ukrainan

alueella muutama tuhat vuotta sitten.

Euroopan Y-DNA haploryhmät

Päivitetty 14.12.2016

13.09.2017

Tilasin BigY-testin FamilyTreeDNA:lta ja odottolen tuloksia lokakuussa.

14.12.2016

TESTIT

CTS2111

Tämän ryhmän levinneisyys painottuu Puolan, Baltian maiden, Valko-Venäjän ja Ukrainan pohjoisosien sekä Venäjällä Pultavan, Harkovan ja Kurskin alueille. Italiassa noin puolet R1a-ihmisistä, Espanjan ja Ranskan lounaisosien R1a-ryhmästä on CTS1211-ihmisiä. He ovat ilmeisesti ns. länsigoottien ja itägoottien jälkeläisiä. Gootit ovat ilmeisesti Ruotsin eteläosista ja Saksan koillisosista peräisin oleva ihmisryhmä, joka levittäytyi etelään Rooman valtakunnan aikana.

Kartta perustuu Underhill et al. 2014 tietoihin.

Haplogroup-R1a-Y93

10.04.2015

L784-testi osoittautui negatiiviseksi. Jos en tee Big Y-testiä, niin olen tällä hetkellä testini teettänyt.  Haploryhmä pysyy edelleen samana.

03.02.2015

Teetän  testin L784, koska L3607 on positiivinen.

09.05.2014

Kuulun nyt tarkennettuun R1a1a1-ryhmään  R-CTS1211. Aikaisemmin ryhmä määriteltiin M470:n avulla, mutta nyt ryhmä on tarkentunut. Tällä hetkellä lisätestit ovat vähissä, ainakin tämän ryhmäm osalta.

09.04.2014

FamilyTree DNA:lla on uusi suuri testipaketti “BIG-Y”, mutta hintakin on todella suuri.  Odotellaan hinnan alastuloa.

7.10.2013

CTS3607-testi on osoittautunut positiiviseksi. – Alla on kuva koko tämän hetkisestä SNP-tilanteestani.

Haploryhmä info

Tämän mukaan kuulun seuraavaan ryhmään: A2A. Z280+ CTS1211+ CTS3607+ Y34(?) CTS3402- Finnish cluster, subcluster A2A (Karelian)

13.7.2013

Olen saanut lisää tietoa. Nyt voisin tehdä testin CTS3607. Se tarkentaisi testiä CTS1211. Mutta mietin ja odottelen. Lisäksi on ehdotettu, että tekisin testin Y34. Mietin teetänkö kumpaakaan vielä.

Kuulun tämän hetkisen tietämykseni mukaan R1a1a1b1a2b –  (Z280+ CTS1211+) -ryhmään.  Geeni-sukulaisia löytyy Ukrainasta, Venäjältä ja Suomesta.

25.5.2013

Testi CTS3402 on osoittautunut negatiiviseksi. Mihin alaryhmäänn kuulun onkin sitten kysymys, jota selvittelen. Riippuen vähän haploryhmien määrittelystä sijoitun ns. Carpathian- alaryhmään (Karelian) (?).

 

13.3.2013

Testi CTS1211 oli positiivinen (ks.R1a1-välilehteä).

111-markerin testi on valmistunut.

Teen CTS 3402-testiä (ks. R1a1-välilehteä).

09.01.2013

Z280 SNP:hen on tullut FamilyTreeDNA:N uusi testi:CTS1211.
Tätä suositellaan varsinkin suomalaisille, jotka kuuluvat Z280-SNP ryhmään. Hinta on 29$,

Odottelen edelleen 111-merkin testiä viimeinen “batch” oli mennyt pieleen ja FTDNA-tekee uuden ajon.

9.12.2012
Kun itselleni ei ole enää apua SNP-tutkimuksesta (tällä hetkellä), olen teettämässä 111-merkin testiä ja odottelen tuloksia tammikuun 2013 aikana. Siitä pitäisi saada lisätietoa, näin otaksun.

 

 

 

 

Sukuaan voi tutkia myös DNA:n avulla. Sinun on mahdollisuus teettää erilaisia testejä, joissa tutkitaan miespuolisen Y-kromosomin periytymistä isältä pojalle jopa 60 000 vuoden takaa.

Äidin puolelta voidaan tutkia mtDNA:n avulla mitokondrion siirtymistä niin miehen kuin naisen kohdalta. Tällaisia tutkimuksia löytyy googlaamalla. Itse olen teettänyt molemmat testit National Geographic Societyn kautta. Heillä on menossa ns. The Genographic Project. Testin hinta on n. 129 $ (n. 100 €, riippuen dollarin kurssista).

Suvun tutkimen tälläkin tavalla on mielenkiintoista.

Helsingin Sanomat julkaisi 24.10.2008 artikkelin ”Maakuntien geeniperimät poikkeavat selvästi toisistaan”. Kirjoituksessa todettin esimerkiksi että saksalaiset ja britit ovat läheisempää sukua kuin itä- ja länsisuomalaiset. Tutkimuksen mukaan erot johtuvat Suomen väestöhistoriasta. ”Myöhäisen asutuksen, pienen asukasmäärän ja eristyneisyyden vuoksi suomalaiset ovat ajautuneet erilleen Keski-Euroopasta ja myös toisistaan. Suomalaisten geneettiset juuret ovat tutkimuksen mukaan enimmäkseen Keski-Euroopassa.” Suomalaisissa on myös itäisiä vaikutuksia, tutkija Tuuli Lappalaisen mukaan alle 10 %. Tutkimuksessa analysoitiin noin tuhat suomalaista, ruotsalaista, saksalaista ja brittiä.

Itsestäni teettämän tutkimuksen mukaan kuulun ns. H-haploryhmään äidin puolelta. ja R1a1- haploryhmään isän puolelta.

Allaolevista kartoista näkyvät reitit, miten nämä ”geenit” ovat kulkeutuneet.

H1-haploryhmän kulkeminen Eurooppaan.

R1a1-haploryhmän kulkeminen Eurooppaan.

Tämä on uusi sukututkimukseen liittyvä sivusto. Tulen tällä sivustolla käsittelemään pääsiassa sukututkimuksen apuna käytettävää DNA-tutkimusta. Keskityn aluksi R1a1a-haploryhmään, koska kuulun itse ko. ryhmään. Olen teettänyt itsestäni isänpuolelta 111-merkin testin. Sen lisäksi olen teettänyt ns. SNP-testejä tarkentaakseni alaryhmää. Tulosten perusteella olen yrittänyt paikallistaa esi-isieni asuinpaikkoja Euroopassa.  En vielä lähde julkisesti sanomaan heidän asuinalueitaan, mutta ehkä lähiaikoina, kun tulee uusia testejä. Testit olen teettänyt FamilyTreeDNA:n ja National Geographicin kautta